Elektronikus ügyintézés

Kisfüzes Község Önkormányzata az elektronikus ügyintézés biztosítási kötelezettségének a 2015. évi CCXII. törvény előírásai alapján az ASP-vel lefedett ügytípusok esetében az ASP rendszeren keresztül tesz eleget.

Az ASP e-szolgáltatás felülete az ELÜGY, amit az ügyfelek az Önkormányzati Hivatali Portálon érhetnek el.

Tovább az Önkormányzati Hivatali Portálra >


Az alábbi ügyeket intézhetik elektronikusan:

Adóügyek:

-iparűzési adóbevallás

-bejelentkezés, változás bejelentés

-idegenforgalmi adóbevallás

-kommunális adó bejelentés

-talajterhelési díj bevallás

Hagyatéki ügyek

-adatszolgáltatás hagyatéki leltárhoz

-nyilatkozat öröklésre jogosultakról

Anyakönyvi ügyek

-anyakönyi kivonat kiállítása iránti kérelem

Ipar – kereskedelem

-szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés

-szálláshely megszüntetésének bejelentése

-működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásához

-bejelentési engedély nem üzletköteles termék forgalmazásához

-működési engedély visszavonási kérelem

-adatszolgáltatás üzleti célú egyéb szálláshelyről