Tagged: önkormányzat

Kisfüzes a Péterkei hírekben

    Rendhagyó jelleggel, Pétervására Város Önkormányzatának kiadványában, a PÉTERKEI Hírek 2022. márciusi számában lehetőséget kaptak a Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal illetékességi területéhez tartozó települések a bemutatkozásra, így Kisfüzes község is. A falu környezeti...

Elektronikus ügyintézés

Kisfüzes Község Önkormányzata az elektronikus ügyintézés biztosítási kötelezettségének a 2015. évi CCXII. törvény előírásai alapján az ASP-vel lefedett ügytípusok esetében az ASP rendszeren keresztül tesz eleget. Az ASP e-szolgáltatás felülete az ELÜGY, amit az...

Zajkeltő eszközök vasárnapi korlátozása

Rendeletet alkotott a Kisfüzesi Képviselőtestület a község belterületére kiterjedően egyes zajkeltő eszközök vasárnap és munkaszüneti napon történő használatának korlátozásáról. Eddig nem volt helyi jogszabály a közösségi együttélés alapvető szabályairól Kisfüzesen, így ezek megsértése sem...

Falugondnoki pályázati felhívás

Falugondnoki pályázati felhívás

Kisfüzes Község Önkormányzati Képviselőtestülete pályázatot ír ki határozatlan időtartamra,  közalkalmazotti jogviszony keretében foglalkoztatott falugondnoki munkakör betöltésére. 1. Pályázati feltételek: a) magyar állampolgárság, b) büntetlen előélet, c) 8 általános iskolai végzettség, d) falugondnoki képzettség, vagy...

Képviselőtestület – polgármester

Képviselőtestület – polgármester

Polgármester :  Menyhárt Balázs – Független Képviselő testület : – Bojtos Imre Független – Filip Valéria – Független – Dr. Kerekesné Galambosi Ágnes – Független – Szabó Bertalan Független Részletesebb választási adatok a valasztas.hu...