Művelődési ház helyett Közösségi Színtér

A közművelődési feladatellátást a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény szabályozza, amelynek a 2017. évi LXVII. törvény által történő módosítása 2018. január 1. napjával újraszabályozta a települési önkormányzatok közművelődési feladatait, alapszolgáltatásait, egyúttal kötelező önkormányzati feladattá tette a helyi közművelődési tevékenység támogatását.

Ehhez a módosításhoz kapcsolódóan született meg a 2018. július 17-én hatályba lépő a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet.

A törvény 83/A. § (1) bekezdése felhatalmazást ad az önkormányzatok számára, hogy a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével, a törvény és a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján rendeletben határozza meg az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, valamint a feladatellátásának formáját, módját és mértékét. Mindkét jogszabály meghatározza a közművelődésről szóló rendelet tartalmi elemeit. Ennek a felhatalmazásnak tett eleget Kisfüzes Képviselőtestülete a 2018. augusztus 22-i ülésén. A rendelet szerint az önkormányzat közösségi színteret biztosít a közművelődési alapszolgáltatások folyamatos hozzáférhetősége érdekében. A Közösségi Színtér a települési közösségi művelődés szervezése érdekében fenntartott és működtetett jogi személyiséggel nem rendelkező létesítmény, helyiségegyüttes. Kisfüzes esetében ez a Kulturház.

Az Önkormányzat, a közművelődési feladatait közvetlenül az általa alapított és fenntartott Közösségi Színtérben (Kulturház) – az eddigi Művelődési ház – Kisfüzes, Dózsa Gy. út 16.,

valamint a Könyvtári Információs és Közösségi Helyen (Községháza) (továbbiakban: Fiók-könyvtár) Kisfüzes, Szabadság tér 2. látja el. 


A Közösségi Színtér (Kulturház) működtetése:

Az Önkormányzat a Közösségi Színtér fenntartójaként biztosítja, hogy a településen a lakosság önszerveződő közösségei megfelelő rendszerességgel vehessék igénybe a Közösségi Színtér által biztosított közművelődési alapszolgáltatásokat és az igénybevétel idejére a jogszabályban meghatározott működési feltételek rendelkezésre álljanak.

A Közösségi Színtér működtetése 2020. december 31. napjáig ideiglenesen a Kisfüzesi Falugondnoki szolgáltatás szervezeti keretében történik. Ezt követően a törvény szerint középfokú szakirányú végzettségű közművelődési szakembert kell foglalkoztatni.

Ha a Művelődési ház elnevezés maradna az intézményi forma, napi 8 órában kellene nyitvatartani, és felsőfokú szakirányú végzettségű szakembert alkalmazni.

A Közösségi Színtér (Kulturház) nyitvatartása:

A közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018.(VII.9.) EMMI rendelet 12. § (2) bekezdése szerint a közösségi színtér legalább a hét három napján legalább napi 4 órában nyitva tart, melyből legalább egy napnak szabadnapra kell esnie, továbbá legalább a hét egy napján magában kell foglalnia a 16.00-19.00 óra közötti időszakot.

Ennek megfelelően a kisfüzesi Közösségi Színtér (Kulturház) nyitvatartása az alábbi:

 • hétfő: 10.00-14.00 óra között
 • kedd: 9.00-13.00 óra között
 • szerda: SZABADNAP
 • csütörtök: SZABADNAP
 • péntek: 9.00-13.00 óra között
 • szombat: 16.00-19.00 óra között
 • vasárnap: SZÜNNAP

A Közösségi Színtér (Kulturház) igénybevétele:

A Közösségi Színteret minden érdeklődő látogathatja, igénybe veheti szolgáltatásait, berendezéseit és más eszközeit. Az igénybevétel előzetes egyeztetés alapján, teljeskörű felelősség vállalásával történhet az alábbiak szerint:

 1. A Közösségi Színtér helyiségeinek igénybevételi szándékát legalább 5 nappal a tervezett igénybevétel előtt kell kérni. Alapesetben, illetve több kérelmező esetében a helyiséghasználati igényekről a polgármester dönt.
 2. Az Önkormányzat természetbeni juttatásként a községben működő önszerveződő közösségek részére ingyenesen biztosítja a Közösségi Színtér helyiségeinek igénybevételét. Más szervezetek vonatkozásában a polgármester dönt a helyiségek ingyenes igénybevételének lehetőségéről.
 3. Bérleti díjköteles tevékenységek, szolgáltatások:
 • kirakodóvásári tevékenység céljára, illetve minden egyéb üzleti célú vállalkozás, termékbemutató igénybevételére,
 • magánszemélyek részére az általuk szervezett magáncélú rendezvények megtartására,
 • a nem önkormányzat által, valamint a nem a

községben működő civil szervezetek által szervezett zenés, táncos rendezvények,

 • minden olyan kulturális tevékenység, amely a Közösségi Színtér fenntartását biztosító önkormányzati költségvetésből közvetlen kiadással jár.
 1. A Közösségi Színtér használata során a Házirend betartása kötelező.

A Közösségi Színtér (Kulturház) Házirendje:

 1. A Közösségi Színteret, helyiségeit nyitvatartási időben minden érdeklődő látogathatja, igénybe veheti kulturális szolgáltatásait, berendezéseit, felszereléseit és más eszközeit.
 2. A Közösségi Színteret annak rendeltetése szerint, – szervezett, kötött program kivételével minden érdeklődő, – igénybevételi szándék bejelentése nélkül – szabadon használhatja.
 3. Az előzetes bejelentéssel történő igénybevétel esetén, annak teljeskörű felelősség vállalásával történhet.
 4. A Közösségi Színtér helyiségeiben minden látogató köteles a közösségi és társas élet szabályait betartani, kulturált magatartást tanúsítani.
 5. A Közösségi Színtérként működő helyiségek, közösségi célokat szolgálnak, ezért védelme, berendezésének és felszerelésének anyagi felelősséggel történő használata, a tisztaság és rend megóvása minden látogató kötelessége.
 6. A látogató személyes tárgyainak megóvásáért az Önkormányzat felelősséget nem vállal.
 7. A Közösségi Színtér helyiségeiben 14 éven aluliak 20.00 óra után csak szülő, vagy felnőtt korú személy felügyelete mellett tartózkodhatnak.

A Közösségi Színtér működtetését a fenntartó Önkormányzati Képviselőtestület által jóváhagyott Használati Szabályzat tartalmazza.

Ez a szabályzat 2018. szeptember 1. napján lépett hatályba. 


A Fiókkönyvtár működtetése:

A Fiókkönyvtár működtetése a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárral (Eger, Kossuth Lajos u. 16.) kötött külön megállapodás alapján történik.

A Fiókkönyvtár működtetésében az Önkormányzat által ellátandó feladatok:

 1. a) Az Önkormányzat végzi a lakosság nyilvános könyvtári ellátásának kötelező feladatából eredő teendőket.
 2. b) Rendszeres nyitvatartással, alkalmazott biztosításával, a lakosság részére térítésmentesen működteti a könyvtári szolgáltató helyet.
 3. c) Költségvetésében gondoskodik a Fiókkönyvtár működési feltételeiről. Gondoskodik a helyiség fűtéséről, világításáról, takarításáról, az állomány és a berendezések biztosításáról.
 4. d) Az elektronikus információ szolgáltatások igénybevételéhez internet szolgáltatást biztosít.