Szociális étkeztetés

A szociális érkeztetés kérdése 2015. évben merült fel először a lakosság részéről, amelyet hosszabb ideig tartó igény-felmérés és Falugondnoki szolgálat létesítése követett. A Képviselőtestület döntése alapján 2017. október 1-től működik a szociális étkeztetés, amelyet a Falugondnoki szolgáltatás keretében biztosítja az Önkormányzat.

Az ellátásról szóló részletes szakmai program a mellékelt oldalakon követhető figyelemmel.

Az ebéd a Pétervásárai Báziskonyhán készül, amelyért adagonként 808 Ft-ot kell fizetni. Ebből az Önkormányzat az ellátott jövedelmi helyzete alapján 10-40 % közötti kedvezményt biztosít. A polgármester az étkeztetést igénybe vevőkkel megállapodást köt, amely alapján kerül sor a személyi térítési díj megállapítására.

Letölthető szakmai program