Kisfüzes új képviselőtestülete

2014. október 21. napján több mint húsz érdeklődő jelenlétében került sor a Képviselőtestület alakuló ülésére a szeptember 27-én felavatott, megújult Művelődési Házban. Almádi Gyuláné a Helyi Választási Bizottság elnöke ismertette az október 12-i helyhatósági választás eredményét, majd közreműködésével Menyhárt Balázs polgármester és Bojtos Imre, Filip Valéria, Dr. Kerekesné Galambosi Ágnes, Szabó Bertalan képviselők letették az esküt. Kisfüzes község fejlesztésének esélyeit, lehetőségeit, kitörési pontjait ismertette polgármesteri programjában Menyhárt Balázs. Ezt követően a Képviselőtestület titkos szavazással – a polgármester javaslatát támogatva – alpolgármesternek Dr. Kerekesné Galambosi Ágnest választotta meg, majd döntött az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság személyi összetételéről. A bizottság elnökének Filip Valériát választották, tagjai pedig Bojtos Imre és Szabó Bertalan lettek. A Pétervására, Váraszó, Kisfüzes Társult Képviselőtestületének Pénzügyi Bizottságába Szabó Bertalant, az Oktatási Bizottságba Bojtos Imrét delegálták. Ezután került sor a tisztségviselők díjazásának meghatározására. A törvényi előírásoknak megfelelően a Képviselőtestület Menyhárt Balázs társadalmi megbízatású polgármester részére bruttó 74.800,-Ft illetményt és 11.200,-Ft költségtérítést, Dr. Kerekesné Galambosi Ágnes alpolgármester részére bruttó 20.000,-Ft tiszteletdíjat állapított meg. Végezetül a Képviselőtestület méltányolta Menyhárt Imre polgármester 24 éves munkáját, hiszen hat önkormányzati cikluson keresztül volt a település első embere. Ennek eredményeként a régi polgármester részére a háromhavi illetményének megfelelő összegű végkielégítésen felül, további három havi illetménynek megfelelő juttatást állapított meg.

Dr. Kerekes Tibor aljegyző