Falugondnoki szolgáltatás

2017. január 1-től hivatalosan is működésbe lépett a Falugondoki szolgáltatás településünkön. A szolgáltatás azóta folyamatosan állandó feladatokkal bővül. Az alapszolgáltatást nem kell bemutatnom senkinek, mindenki láthatja még gyermekcipőben jár a környező településekhez képest, de szükségességét az eltelt idő igazolta.

A Falugondnoki feladatellátást a Képviselőtestület folyamatosan fejleszti a lakosság és az Önkormányzat igényeit figyelembe véve.

A falugondnok által ellátott szolgáltatások:

  • Orvosi recept igények összegyűjtése, továbbítása, kézbesítése,
  • Gyógyszerek kiváltása, árubeszerzés,
  • Szociális étkeztetés teljeskörű lebonyolítása,
  • Könyvtári kölcsönzés ellátása, közreműködés helyi rendezvények lebonyolításában,
  • Az Önkormányzat tulajdonában lévő épületek és környezetük tisztán tartása,
  • Információ közvetítése az Önkormányzat és a lakosság között a helyi szociális szükségletek és szolgáltatások elérése érdekében,
  • Önkormányzati küldemények, tájékoztatók, meghívók, hírlevél kézbesítése,
  • Falugondnoki adminisztráció elvégzése,
  • Közfoglalkoztatotti feladatok ellátásában közreműködés (például fűkaszálás, parkosítás)

A falugondnoki szolgáltatások igénybevétele:

Az Önkormányzat rendeletében meghatározott szolgáltatások iránti igényt László Ágnes falugondnoknál kell szóban vagy írásban bejelenteni.

A szolgáltatások iránti igényeket, azok jellegétől függően, olyan időpontban kell jelezni, hogy azokat a falugondnok a feladatok végrehajtásának megszervezése során figyelembe tudja venni.

A bejelentett igényekről a falugondnok nyilvántartást vezet, amelybe az igényeket, azok közlésének időpontja szerinti sorrendben vezeti be. Abban az esetben, ha az igényelt szolgáltatás teljesítése akadályba ütközik a falugondnok köteles erről az igénybejelentőt haladéktalanul értesíteni.

A falugondnok munkarendje:

A Falugondnoki szolgáltatás a Polgármesteri Hivatalban működik. A falugondnok munkaideje hétköznapokon 7.30-órától 15.30-óráig tart.

A szolgáltatásról szóló részletes szakmai program a mellékelt oldalakon követhető figyelemmel.