Kisfüzes – 725 éves település

2021. kiemelkedő év Kisfüzes életében és történelmében, hiszen 725 éves a település az idén. Kisfüzes ugyanis 725 éve, azaz 1296-ban tűnik fel első írott forrásainkban „Fyzes” névalakban, amikor is Baksa nembeli Lőrinc comes (ispán) fiai, Chamaz, János, Zepod és Thonpoldus megosztják területét Miklós comes (ispán) fia Miklóssal.

Az évfordulóhoz kapcsolódóan készül el a Kisfüzesről szóló könyv, amely színes képekkel kiegészítve tárja az érdeklődők elé a település történetét.

A kiadvány szerzői nem profi írók, hanem lelkes forrásfeldolgozók, akik Kisfüzes fellelhető levéltári anyagait, földrajzi, történelmi, építészeti, néprajzi értékeit, valamint tárgyi emlékeit összegyűjtötték, illetve összeállították.

A jeles évforduló alkalmából Kisfüzes Önkormányzatának Képviselő testülete a település jubileumi ünnepi évének nyilvánította 2021-et.

A falutörténeti könyv, amelyből minden háztartás részesül, legyen a megemlékezés szimbóluma. A múlt megismerése és gyökereink tisztelete ugyanis kapaszkodót jelenthet a faluközösség erősödésére.

Kisfüzes egy csiszolatlan gyémántokat tartalmazó érszerdoboz, amely arra kötelez bennünket, hogy minden körülmények között megőrizzük e csodás, a természet és az emberek által létrehozott értékes Mátravidéki kistelepülést. Ugyanakkor őseink küzdelmeiről, áldozatvállalásáról, értékeink megteremtésében és megőrzésében kifejtett kitartó munkájáról soha nem feledkezhetünk meg. Kemény küzdelmet vívtak létükért és példát mutattak az éppen felnövekvő nemzedéknek. Ezért tisztelettel kell gondolni elődeinkre. Remélhetően az itt élő közösség a falu értékes múltjából táplálkozva közösen építheti a jövőt az utókor számára.

A Képviselő testület 2019. júniusában pályázatot nyújtott be a VP6-19.2.1.-29-3-17 kódszámú, Élhető települések kialakítása elnevezésű LEADER helyi felhívásra, Kisfüzes életminőségének javítása elnevezésű projekt megvalósítása érdekében. A pályázat eredményesnek bizonyult és 2020-ban támogatásban részesült. A pályázati célok között vállalta az Önkormányzat egy helytörténeti kiadvány elkészítését, amely rövidesen meg fog jelenni.