2023. január 1-jétől 1,8 %-ra emelkedett a helyi iparűzési adó mértéke Kisfüzesen

Kisfüzes Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2022. november 16-án tartott ülésén 2023. január 1-jei hatállyal az eddigi 1,4 %-ról 1,8 %-ra emelte a helyi iparűzési adó mértékét.

A Képviselőtestület az adókulcs emelése mellett három jelentős ok miatt döntött.

  • Egyrészt az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény 100. §-a 2020. december 31. napjával hatályon kívül helyezte a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvénynek az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenységre vonatkozó valamennyi rendelkezését. Kisfüzes esetében a helyi adórendeletben az ideiglenes iparűzési adó mértéke 5.000 Ft/nap összegben volt megállapítva. Ezen adótétel megszüntetésével az ebből származó bevétel törlődött.
  • Másrészt 2022-re 2,5 millió forintról 1,5 millió forintra csökkent a helyi iparűzési adó bevétele. Harmadrészt a fennálló helyzeten tovább rontott 2021-ben az 500 ezer forint összegű súlyadó, azaz a gépjárműadó önkormányzatot megillető 40 %-ának a végleges elvonása.
  • Ráadásul rendkívüli kiegészítő állami támogatásra már harmadik éve nem jogosult a település.

2022. év során hatályát vesztette az a központi jogszabályi rendelkezés, amely szerint a veszélyhelyzet fennállása miatt nem lehet a helyi adók mértékét emelni.

Ezek után felmerült a jelentős önkormányzati saját forrás csökkenése alapján az adókorrekció. Többek között a villamosenergia és a gázenergia díjának nagy arányú emelkedése olyan jelentős terhet róhat az Önkormányzatra, amely veszélybe sodorhatja egyes feladatai ellátását. Ugyanakkor a 2023. évi adótörvény értelmében – az önkormányzatok rovására – 2023-ban bevezetésre került az egyszerűsített iparűzési adóalap megállapításának módja a kisvállalkozások számára. Így 12 millió forint bevételig az iparűzési adóalap 2,5 millió forint lesz, amely után 1,8 %-os adókulcs alkalmazásával mindössze 45.000,-Ft forint lesz a fizetendő adó éves mértéke.

A fentiek alapján vált indokolttá – a helyi adórendelet módosítása útján – az eddig alkalmazott 1,4 %-os helyi iparűzési adó kulcsának 1,8 %-ra történő emelése 2023. évtől kezdődően.

Befektetésösztönzési célból a Képviselőtestület elvetette a 2 %-os adómaximum megállapítását.

A településen ugyanis jelenleg 40 adóalany van nyilvántartva, ebből 30 aktív vállalkozás, melyek közül 15 rendelkezik közvetlenül kisfüzesi illetőséggel (székhellyel vagy telephellyel).

A befektetők számának emelkedésére reményt adhat a Kisfüzes Pétervására közötti bekötőút teljes körű felújítása, illetve a lovas turisztikai központ elkészülte után annak várható vonzereje.

Dr. Kerekes Tibor aljegyző


A kapcsolódó rendelet innen letölthető.